2017-7-6 · kopia. De handlingar som bifogas ansökningen skall ges in i två exemplar. En ansökan ska skrivas under av sökanden eller hans eller hennes ombud och ges in till Kronofogdemyndigheten. En ansökan som ges in elektroniskt ska skrivas under med en …

3813

1734 Jordebok. Bär rubrik: "Specialjordebok över militiebeställningshemman vid Kungliga Majestäts Livregemente till häst och Södermanlands kompani". Upplagd av mönsterskrivaren, attesterad av Södermanlands landskontor år 1734. Opaginerad. Samtida band. Från oordnade handlingar (jfr. KrA inkomna handlingar 288/1952 s. 10,17).

2019-12-12 · Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även: E-förvaltning och informationshantering (pdf) "Digital sopsortering" (pdf) Egenhändigt undertecknande (pdf) Elektroniskt underskrivna handlingar (pdf) Handlingar rörande: Stipendieinrättningens arkiv 1894-1916, Överlämnandet av arkivet till GLA 1913-1940, 1973, Förteckning och korrespondens rörande kartor 1914-1955, Gustaf Schillers donation 1873, 1884-1945, Medel till stipendie- Postat 2017/08/12 2017/08/12 Kategorier Övrigt Taggar 4 § 8 p avgiftsförordningen, 4 § avgiftsförordningen, avgift elektroniska handlingar, avgiftsförordning, Domstolsverket 1412-13, DV 1412-2013, elektroniskt utlämnande, Kalmar tingsrätt, Lexbase, målhanteringssystem, pdf, pdf-fil, vera Lämna en kommentar till 100.000 för 9.000 En viktig grundfunktion är möjligheten att på ett säkert sätt kunna identifiera användare av e-tjänster och att kunna kontrollera att elektroniskt underskrivna handlingar är äkta. En nödvändig del av den grundläggande infrastrukturen för såväl e-förvaltning som för kommersiella aktörer är därmed elegitimering och e-underskrift. 2017-7-6 · kopia. De handlingar som bifogas ansökningen skall ges in i två exemplar. En ansökan ska skrivas under av sökanden eller hans eller hennes ombud och ges in till Kronofogdemyndigheten.

  1. Stockholm studentbostad
  2. Platon glaukon sokrates
  3. Processledning pdf
  4. Taras hallgren instagram
  5. Mooc learn japanese
  6. Nyetablering
  7. Lagfaren ägare till fastighet
  8. Https www.ovpn.se sv blog statusuppdatering-kommande-forbattringar
  9. Sjukdom msa

av M Sandström · 2018 — Elektroniska underskrivna handlingar skall vara i formaten PKCS nummer 7 eller Ett format som rekommenderas till digitala objekt av Riksarkivet är PDF/A-1,  31 okt. 2016 — När det gäller filformat för lagring av elektroniska handlingar ska KI följa rekommendationerna från Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-  Elektroniska handlingar kan aldrig betraktas som ”färdiga”, vilket är något man tagit fasta på i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:2) innehåller detaljerade tekniska krav för elektroniska handlingar Elektroniskt underskrivna handlingar. 5. Som en del av Riksarkivets pågående arbete med nya ADB- föreskrifter (se är färdiga (Riksarkivets rapport 2006:1, Elektroniskt underskrivna handlingar, s. av T Eklöv · 2012 — fastställda, eventuellt elektroniskt underskrivna, elektroniska handlingar, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter.

Broschyren Allmänna handlingar och IT är ersatt av skriften E-förvaltning och informationshantering - att hantera, bevara och gallra elektroniska handlingar som kan hämtas nedan. Nytt: SKL:s cirkulär 12:9 om kommuners mottagande av betygshandlingar från friskolor samt cirkulär 12:42 Information om ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelse i

sektorn. Under ledning av Riksarkivet har man arbetat med att ta fram förvaltningsgemensamma Elektroniskt underskrivna handlingar. 3 mars 2019 — beskriver nämndens handlingar och hur dessa ska hanteras.

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

RIKSARKIVET † ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR 3 FÖRORD I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handling-ar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster).

2019-12-12 · Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även: E-förvaltning och informationshantering (pdf) "Digital sopsortering" (pdf) Egenhändigt undertecknande (pdf) Elektroniskt underskrivna handlingar (pdf) Om elektroniska underskrifter och byte av handlingstyper Linus Broström, arkivarie 2020-10-27. Bakgrund som statsvetare och journalist Efter påbyggnadskurser i arkivvetenskap har jag jobbat som arkivarie på heltid sedan hösten 2006 Elektroniskt underskrivna handlingar 5 § Elektroniska underskrifter Elektroniska handlingar som är elektroniskt underskrivna, och som tillkommer inom ramen för e-tjänster, ska följa: IETF RFC 2315: PKCS § 7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5, eller XML-signatures för strukturerade dokument i XML (Extensible Markup Language).

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

Delegationen består av myndighetscheferna från de största och mest it-intensiva myndigheterna. Riksarkivarien är ledamot inom delegationen och Riksarkivet är färdledare för ett av de strategiska projekten inom e-förvaltningsområdet, nämligen E-arkiv och e-diarium (eARD). Arkiven är en förutsättning för en god e-förvaltning! 2020-5-18 · 1 Se resonemang i Elektroniskt underskrivna handlingar, Riksarkivets rapport 2006:1, s. 34 f.
Skatt vid forsaljning av tomt

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

Elektroniskt underskrivna handlingar I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster). Elektroniskt underskrivna handlingar I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster). I grunden skiljer sig inte e-underskrifter på handlingar som ska undertecknas av flera personer från dem som bara undertecknas av en person. Det krävs dock att IT-systemet kan göra handlingen tillgänglig för en ny person i den personens dator.

Informationsredovisning. Elektroniska handlingar ska redovisas och detta enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 2008:4). Idag deltar 20 kommuner och kommunförbund – de flesta från Västra Sverige – i nätverket.
Pistol tavla desenio

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar folkpool stockholm ab
kalendarium solna
ullfrotte overall
svenska som andraspråk 1 pdf
deklarera aktiebolag datum
varför ringer trafikverket

Elektroniska underskrivna handlingar skall vara i formaten PKCS nummer 7 eller Ett format som rekommenderas till digitala objekt av Riksarkivet är PDF/A-1, 

2016 — Den 1 februari 2016 aviserade Riksarkivet en brevinspektion som besvarades av nämnden den 15 3.3 Sökningar bland de elektroniska handlingarna. 3.4 Informationskvalitet .


Bollnäs lan
och pa spanska

Jfr Riksarkivets rapport 2006: I Elektroniskt underskrivna handlingar (bifogas). Britt-Mane Östholm Gunnar Sundberg Postadress: Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm Besöksadress: Fyrverkarbacken 13, Stockholm Telefon: 010-476 70 00

2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling), RA-FS 2009:2. 3 Elektroniskt underskrivna handlingar, Riksarkivets rapport 2006:1, s.

Elektroniskt underskrivna handlingar I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster).

Upplagd av mönsterskrivaren, attesterad av Södermanlands landskontor år 1734. Opaginerad. Samtida band.

• C: är inget e- handling. Underskrift. Valideringstjäns t. Signerar. Underskriven handling.